Home Unit & Jabatan PERKHIDMATAN Unit Hal Ehwal Pelajar Kaunseling Laman Utama Unit & Jabatan PERKHIDMATAN Unit Hal Ehwal Pelajar Kaunseling


Unit Bimbingan & Kaunseling

Perkhidmatan kaunseling dan kerjaya di KPTM Bangi bersifat holistik yang merangkumi program perkembangan, pencegahan serta pemulihan. Program perkembangan dan pencegahan lebih banyak dijalankan berbanding program pemulihan. Antara perkhidmatan yang disediakan iaitu bidang akademik, kerjaya, psikologi dan kesejahteraan mental, kepimpinan dan kaunseling kelompok yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan diri, keluarga, peribadi, sosial, kewangan dan lain-lain.


FUNGSI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

 • Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
 • Menngenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kolej melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan pelajar, pensyarah, kakitangan kolej, ibu bapa dan bekas pelajar
 • Merancangkan,mengawal selia dan mengemaskini rekod inventori
 • Mengelola dan melaksanakan aktiviti unit bimbingan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum
 • Mengumpul, menyediakan, menyebarkan maklumat UBK kepada semua pelajar
 • Merancang, melaksana dan mengawal aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar
 • Merancang, melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol
 • Merancang, melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara
 • Merancang, melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling dan kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah
 • Merancang, melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, pensyarah, kakitangan bukan mengajar dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar
 • Membuat penilaian aktiviti, modul, instrumen dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kolej.
 • Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
 • Menjadi urusetia kepada jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
 • Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kolej
 • Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, pensyarah, kakitangan kolej dan ibu bapa yang memerlukan
 • Menjadi personel perhubungan/serantau kolej dengan agensi-agensi luar yang berkaitan
 • Menjadi ahli penasihat ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum kolej
 • Menjadi penyelaras dalam program mentor mentee
 • Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.

INFO TERKINI

Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email Aduan


Sekarang ini adalah sesi Tambah/Gugur subjek. Sila pastikan anda memilih kelas yang betul dan sesuai mengikut keputusan semester anda yang lepas.

Like Facebook KPTM Bangi


Anda ada sebarang aduan yang anda ingin laporkan? Email terus aduan anda ke alamat aduanbangi@ kptm.edu.my. Nyatakan Nama, KP & Kod Program supaya pihak kami boleh mengesah & mengambil tindakan susulan terhadap aduan anda tersebut.

Email AduanNS-DHTML by Kubik-Rubik.de


Copyright © 2015 KPTM Bangi. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting