Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

on . Posted in Fakulti

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

pn zuraidah

Ustazah Zuraidah Muhidin
Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 

 pej dekan

  

  red-line

TUGAS-TUGAS DEKAN  & PEJABAT DEKAN

Memantau, menyelia dan mengurus perlaksanaan program-program akademik yang dikendalikan oleh fakulti.

Membangunkan program-program akademik baru untuk dilaksanakan di bawah fakulti.

Menjalankan kolaborasi dalam pembangunan program-program di bawah fakulti.

Bertanggungjawab menyediakan dokumentasi akademik (COPPA) bagi program-program di bawah fakulti serta Buku Program Akademik.

Mencadangkan Panel Penilai Luar untuk setiap program di bawah fakulti untuk disyorkan perlantikan ke Senat.

Menganalisa keputusan peperiksaan akhir kursus-kursus di bawah kendalian fakulti.

Meluluskan permohonan ketidakhadiran pelajar dengan sebab yang munasabah dan mengikut Peraturan Akademik yang ditetapkan.

 

 Senarai Program Seliaan FSSK

BIL

PROGRAM

KOD PROGRAM

KOLEJ

1

Diploma in TESL

 

KPTM KUALA LUMPUR

KPTM SEMPORNA

2

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak

(BE102)

KPTM KOTA BHARU

3

Diploma in Corporate Communication

(BK101)

KPTM KUALA LUMPUR

KPTM KUANTAN