SEKTOR PENDAFTARAN DAN REKOD STATISTIK

on . Posted in Uncategorised

  banner-sektor-pendaftaran-small 

 

 

Puan Inazlina Musa

Ketua Penolong Pengarah

Sektor Pendaftaran dan Rekod Statistik

 

 

  red-line

MAKLUMAT AM

Sektor Pendaftaran dan Rekod Statistik (SPRS) merupakan salah satu unit sokongan akademik dan mempunyai beberapa fungsi. Salah satu daripadanya adalah memproses kemasukan pelajar ke Kolej Poly-tech MARA Bangi. SPRS menjalankan pendaftaran pelajar serta pendaftaran kursus yang ditawarkan oleh pihak Kptm Bangi. SPRS juga bertanggungjawab terhadap rekod pelajar dan semua berkaitan dengannya, termasuk pengesahan status pelajar dan pengedaran skrol serta transkrip. SPRS KPTM Bangi terdiri daripada enam orang kakitangan yang bertanggungjawab bagi menjalankan tugas dan amanah yang diberi.

 

PERKHIDMATAN SPRS 

1.

Permohonan Kemasukkan Pelajar

Pelajar yang berminat untuk menyambung pelajaran di KPTM Bangi boleh membuat permohonan secara online dengan melayari laman sesawang : www.kptm.edu.my .

2.

Pendaftaran Pelajar

Pelajar Baharu

Pelajar baharu perlu mendaftar diri mengikut tarikh yang telah ditetapkan pada surat tawaran. Permohonan adalah terbatal sekiranya pelajar tidak melapor diri pada tarikh tersebut.

Pelajar Lama

Pelajar yang layak meneruskan pengajian perlu mendaftar semula mengikut tarikh yang akan ditentukan dan tidak lewat dari 2 minggu daripada tarikh pendaftaran semula serta tertakluk kepada Peraturan Akademik.

Pelajar perlu membawa 3 salinan pra pendaftaran kursus (PPK) dan salinan keputusan peperiksaan.

3.

Permohonan Kad Pelajar

Pelajar yang kehilangan kad pelajar perlu membuat pembayaran di kaunter kewangan dan menyerahkan borang beserta 2 keping gambar berukuran passport.

4.

Pendaftaran Kursus

Pelajar perlu mendaftar dan membuat pengesahan untuk setiap kursus pengajian yang telah ditetapkan berdasarkan kepada struktur sesuatu program pengajian yang diambil mengikut tempoh dan masa yang ditetapkan tertakluk kepada Peraturan Akademik.

5.

Pengemaskinian Tambah / Gugur Kursus (CMS)

Pelajar dibenarkan untuk menambah atau gugur mana- mana kursus dalam tempoh 2 minggu pertama setelah kuliah bermula dan tertakluk kepada Peraturan Akademik.

6.

Permohonan Cuti Khas

Pelajar boleh memohon cuti khas atas sebab- sebab yang munasabah dan diluluskan oleh Pengarah/ Dekan.Tempoh cuti khas tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian di kolej.

Sila sediakan surat rasmi/ dokumen berkaitan permohonan cuti khas dan lengkapkan borang permohonan cuti khas tidak lewat dari 14 hari bekerja sebelum peperiksaan akhir bermula. Sila membuat pembayaran yuran permohonan cuti khas semester sebanyak RM100.00.

7.

Pengesahan Status Pelajar

Pihak SPRS mengeluarkan surat pengesahan status pelajar sekiranya diperlukan untuk berurusan dengan pihak luar.

8.

Pengemaskinian Maklumat Peribadi Pelajar

Pelajar perlu memaklumkan kepada SPRS akan sebarang pertukaran maklumat peribadi untuk di kemaskini di dalam CMS.

9.

Permohonan Berhenti Kolej

Pelajar yang ingin berhenti atau menarik diri daripada meneruskan pengajian perlu melengkapkan borang yang disediakan di SPRS.

10.

Pengedaran Sijil dan Transkrip

Pelajar yang telah tamat pengajian boleh mengambil sijil dan transkrip pelajar selepas majlis konvokesyen.