MS ISO 9001:2008

Posted in Uncategorised

  ISO   
   red-line
  Apakah ISO 9001:2008 ?  
   

ISO 9001:2008 adalah satu standard yang menggariskan asas-asas utama bagi mewujudkan dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) yang berkesan dan menepati tujuan penubuhan serta cekap dalam menghasilkan output atau perkhidmatan yang memenuhi kehendak dan pengharapan pelanggan serta pihak-pihak yang berkepentingan dan selaras dengan ketetapan peraturan dan perundangan yang berkaitan.

SKOP pensijilan KPTM Bangi adalah PROSES PENGURUSAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) yang merangkumi aktiviti pengajaran & pembelajaran untuk semua program akademik sepenuh masa.

 
     
Polisi Kualiti (Quality Policy)  
 

KPTM menawarkan program pengajian yang berkualiti serta mampu dibiayai ke arah melahirkan tenaga kerja yang berilmu.


KPTM memberikan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dengan persekitaran kondusif bagi memenuhi kepuasan pelanggan dengan penambahbaikan secara berterusan melalui pelaksanaan Sistem Pengurusan Berkualiti.

 
     
SKOP Pensijilan  
 

Proses Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran (P&P) Yang Merangkumi Aktiviti P&P Untuk Semua Program Akademik Sepenuh Masa

 
    ISO2