Objektif

Ditulis oleh Super User. Posted in Statik

1. Memantap dan menyediakan program pengajian yang diiktiraf dan mempunyai nilai pasaran.

2. Melahirkan graduan yang berdaya saing, seimbang dan mampu merealisasikan aspirasi negara.

3. Menyediakan kakitangan yang professional dan komited.

4. Menyediakan kemudahan infrastruktur, peralatan dan persekitaran yang mencukupi untuk tujuan perlaksanaan program pengajaran.

5. Mengamalkan budaya kerja yang berkualiti.

6. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh.