1. Panduan Pengajaran & Pembelajaran (PdP) secara online KPTM dihasilkan bagi membantu pelajar-pelajar menghadapi kuliah secara maya.
  2. Panduan ini menerangkan secara umum bagaimana pelajar dapat menjalankan sesi pembelajaran secara online dan bagaimana kursus dikendalikan oleh pensyarah dari awal semester sehingga tamat semester.
  3. Panduan ini adalah rujukan umum untuk pelajar dan perlu dibaca bersama dokumen arahan semasa yang dikeluarkan oleh KPT, MQA, KPTMSB dan lain-lain agensi berkaitan

PANDUAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP) SECARA ONLINE

Ikuti perkembangan dan berita terkini

Dapatkan informasi terkini terus ke emel anda

TRUSTWORTHY . RESILIENT . BLESSED