Cetak

PAUTAN SISTEM UTAMA PELAJAR

JADUAL WAKTU KULIAH

ONLINE LEARNING SYSTEM (OLeS)

SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT PELAJAR
   
     
 
EMEL PELAJAR SISTEM BAYARAN ONLINE FPX  
 


Berikut merupakan PORTAL MAKLUMAT untuk semua Pelajar Baharu sesi November 2020 Kolej Poly-Tech MARA Bangi. 

LAGU RASMI 

 1. NEGARAKU
 2. MARA
 3. KPTM GEMILANG

MAKLUMAT PROGRAM

 1. ONLINE LEARNING
 2. FOUNDATION IN ACCOUNTING - AA001
 3. DIPLOMA IN ACCOUNTING - AA101
 4. DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT - AB101
 5. DIPLOMA IN ENTREPRENEURSHIP - AB108
 6. DIPLOMA IN ISLAMIC BANKING & FINANCE - AF101
 7. DIPLOMA IN SPORTS MANAGEMENT - BS101

MAKLUMAT UMUM

 1. TAKLIMAT PENGERUSI KPTM
 2. TAKLIMAT PENGARAH
 3. TAKLIMAT TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK
 4. TAKLIMAT AKADEMIK
 5. PENTADBIRAN - KEMUDAHAN PELAJAR
 6. UNIT PEROLEHAN DAN KONTRAK
 7. HAL EHWAL PELAJAR - PENGENALAN
 8. HAL EHWAL PELAJAR - AKTIVITI & KEJAYAAN PELAJAR
 9. SEKTOR PENJADUALAN & PEPERIKSAAN
 10. JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 11. SEKTOR PENDAFTARAN & REKOD STATISTIK
 12. PERPUSTAKAAN AL-GHAZALI 1 (PENGENALAN)
 13. PERPUSTAKAAN AL-GHAZALI 2 (PROQUEST MANUAL)
 14. UNIT KEDIAMAN (DESASISWA)
 15. MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP)
 16. JABATAN KEWANGAN
 17. UNIT TAJAAN 

 

PANDUAN PELAJAR BARU

SENARAI SEMAK PERSIAPAN KELAS PELAJAR BAHARU

TATACARA KELAS ONLINE

ADAB & ETIKA KELAS ONLINE

SENARAI MENTOR & PENASIHAT AKADEMIK