Perpustakaan Al-Ghazali

Posted in Uncategorised

AZIZAN2

SALWAH2     KUABDULLAH2     SYAKILA2     FARHANA2

VISI

Sebagai pembekal sumber ilmu dan maklumat yang efisyen

MISI

Mempunyai komitmen untuk menyediakan koleksi dan perkhidmatan yang bermutu dalam menyokong keperluan pengajaran/ pembelajaran dan kajiselidik bagi warga kolej

OBJEKTIF

  • Untuk menyediakan koleksi bahan cetak dan bukan cetak, dan sumber atas talian  yang sesuai, terkini, dan tersusun bagi menyokong program akademik kolej
  • Menambah baik prasarana ICT perpustakaan bagi memudahkan pengguna mencapai pelbagai sumber maklumat
  • Menyediakan persekitaran yang selesa untuk mentelaah dan kajiselidik

 

PERKHIDMATAN

Rujukan Dan Perkhidmatan Maklumat

Kami menyediakan perkhidmatan rujukan dan konsultasi berkenaan koleksi dan perkhidmatan Perpustakaan. Kami mengalu-alukan cadangan dari anda bagi tujuan penambaikan perkhidmatan.

Bilik Perbincangan

Kemudahahn Bilik Perbincangan disediakan bagi tujuan perbincangan secara berkumpulan atau mesyuarat berskala kecil dengan kapasiti maksimum seramai 8 orang. Sila berurusan dengan di kaunter uatama untuk urusan tempahan.

Komputer dan WiFi

Kemudahan ini disediakan oleh Unit Teknologi Maklumat sebagai kemudahan pengguna mengakses sumber atas talian. Kemudahan ini tertakluk kepada syarat penggunaan yang ditetapkan.

Photostat

Perkhidmatan Photostat disediakan atas tujuan percetakan bagi bahan-bahan rujukan terhad. Pengguna dikenakan kadar bayaran minimum RM0.10 bagi setiap muka cetakan.

Rujukan Atas Talian (Online Databases)

Perkhidmatan ini disediakan sebagai kemudahan rujukan kepada pengguna bagi mendapatkan sumber tambahan selain koleksi fizikal perpustakaan. Sila berhubung dengan Pegawai Khidmat Pelanggan kami bagi tujuan akses. Sila klik pada gambar untuk kemudahan akses.

Untitled