Jabatan Sumber Manusia

Ditulis oleh Pentadbir. Posted in Uncategorised

MALEK3

ASIQIN2

NORANI2     ROZILA2

Fungsi :

  • Memantau dan mengawal disiplin staf dan bertanggungjawab dalam segala urusan berdasarkan kepada Skim Perkhidmatan dan Penilaian KPTM Sdn. Bhd. 
  • Menyediakan rancangan pembangunan dan latihan untuk tenaga kerja KPTM Bangi. 
  • menguruskan pengambilan dan penempatan staf KPTM Bangi
  • memastikan keperluan tenaga kerja organisasi di capai mengikut tempoh yang ditetapkan.