Info Korporat

OBJEKTIF KPTM

1
Memantap dan menyediakan program pengajian yang diiktiraf dan mempunyai nilai kebolehpasaran
2
Melahirkan graduan yang berdaya saing, seimbang dan mampu merealisasikan aspirasi negara
3
Menyediakan tenaga kerja yang profesional dan berintegriti tinggi serta komited
4
Menyediakan kemudahan infrastruktur & infostruktur, peralatan dan persekitaran yang kondusif untuk tujuan perlaksanaan program pengajaran
5
Mengamalkan budaya kerja yang berkualiti
6
Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh

Ikuti perkembangan dan berita terkini

Dapatkan informasi terkini terus ke emel anda

TRUSTWORTHY . SYNERGISTIC . CARING