PANDUAN SPMP, CMS, OLES, EMEL DAN WIFI

NOMBOR ID PELAJAR (ID NO)

Setiap pelajar dibekalkan dengan DUA (2) NO ID berbeza. Setiap satu digunakapakai untuk SISTEM yang berbeza.

1. ID Pelajar Pertama : BGN2012345678 . ID NO ini digunapakai untuk sistem:

 • Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar (SPMP)
 • Online Learning System (OLES)
 • KPTM Wifi
 • DSKPTM Wifi

2. ID Pelajar Kedua : PTM2012345678 . ID NO ini digunapakai untuk sistem:

 • Campus Management System (CMS)

 

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT PELAJAR DAN EMEL KPTM

1. Tatacara penggunaan SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT PELAJAR (SPMP) adalah seperti berikut:

2. Tatacara penggunaan EMEL KPTM. Setiap emel pelajar menggunakan ID Pelajar Pertama diikuti dengan @student.kptm.edu.my.

 • Akses melalui http://mail.google.com
 • Username : ID PELAJAR PERTAMA contoh BGN2012345678 @student.kptm.edu.my
 • Password : No KP tanpa ( - ) contoh 002345xxxxxx

3. Jika pelajar mengalami masalah, sila rujuk manual penggunaan dengan klik PANDUAN LENGKAP SPMP & EMEL RASMI KPTM

4. Sekiranya pelajar terlupa password, sila rujuk MANUAL FORGOT PASSWORD SPMP

 

PANDUAN PENGGUNAAN CAMPUS MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Tatacara penggunaan CAMPUS MANAGEMENT SYSTEM (CMS) adalah seperti berikut:

 

PANDUAN PENGGUNAAN ONLINE LEARNING SYSTEM (OLES)

1. Tatacara penggunaan ONLINE LEARNING SYSTEM (OLES) adalah seperti berikut:

2. Password OLES boleh diset semula (RESET) dengan klik RESET PASSWORD OLES dan VIDEO PANDUAN RESET PASSWORD OLES

 

PANDUAN PENGGUNAAN KPTM WIFI

1. KPTM WIFI boleh diakses sekiranya pelajar berada di kawasan KPTM Bangi. Tatacara penggunaan adalah seperti berikut:

 • Username : ID PELAJAR PERTAMA contoh BGN2012345678
 • Password : kptm123

2. Untuk panduan lengkap, pelajar boleh merujuk  MANUAL PENGGUNAAN KPTM WIFI

 

PANDUAN PENGGUNAAN DSKPTM WIFI (UNTUK PENGHUNI DESASISWA SAHAJA)

Penggunaan DSKPTM hanya boleh diakses oleh pelajar yang tinggal di Desasiswa KPTM Bangi sahaja. Tatacara penggunaan adalah seperti berikut:

 • Username : ID PELAJAR PERTAMA contoh BGN2012345678
 • Password : dskptm123

 

 

Ikuti perkembangan dan berita terkini

Dapatkan informasi terkini terus ke emel anda

TRUSTWORTHY . SYNERGISTIC . CARING