Bahagian Akademik

PERPUSTAKAAN AL-GHAZALI

PENOLONG PENGARAH

Norazizan Bte Omar @ Othman

norazizan@gapps.kptm.edu.my 

KERANI

Nuur Jannatun Farhana Binti Che Zamani

norazizan@gapps.kptm.edu.my 

KERANI

Noor Farhana Binti Fazhil

noorfarhana@gapps.kptm.edu.my

PEMBANTU PERPUSTAKAAN

Nur Syakila Binti Roslan

syakila@gapps.kptm.edu.my 

PEMBANTU PERPUSTAKAAN KANAN

Ku Abdullah Bin Ku Abd Hamid

kuabdullah@gapps.kptm.edu.my  

PEMBANTU PERPUSTAKAAN

Siti Salwah Binti Chapril

sitisalwah@gapps.kptm.edu.my 

VISI

Sebagai pembekal sumber ilmu dan maklumat yang efisyen

MISI

Mempunyai komitmen untuk menyediakan koleksi dan perkhidmatan yang bermutu dalam menyokong keperluan pengajaran/ pembelajaran dan kajiselidik bagi warga kolej

OBJEKTIF

  • Untuk menyediakan koleksi bahan cetak dan bukan cetak, dan sumber atas talian  yang sesuai, terkini, dan tersusun bagi menyokong program akademik kolej
  • Menambah baik prasarana ICT perpustakaan bagi memudahkan pengguna mencapai pelbagai sumber maklumat
  • Menyediakan persekitaran yang selesa untuk mentelaah dan kajiselidik

 

Rujukan Dan Perkhidmatan Maklumat

Kami menyediakan perkhidmatan rujukan dan konsultasi berkenaan koleksi dan perkhidmatan Perpustakaan. Kami mengalu-alukan cadangan dari anda bagi tujuan penambaikan perkhidmatan.

Bilik Perbincangan

Kemudahahn Bilik Perbincangan disediakan bagi tujuan perbincangan secara berkumpulan atau mesyuarat berskala kecil dengan kapasiti maksimum seramai 8 orang. Sila berurusan dengan di kaunter uatama untuk urusan tempahan.

Komputer dan WiFi

Kemudahan ini disediakan oleh Unit Teknologi Maklumat sebagai kemudahan pengguna mengakses sumber atas talian. Kemudahan ini tertakluk kepada syarat penggunaan yang ditetapkan.

Photostat

Perkhidmatan Photostat disediakan atas tujuan percetakan bagi bahan-bahan rujukan terhad. Pengguna dikenakan kadar bayaran minimum RM0.10 bagi setiap muka cetakan.

Rujukan Atas Talian (Online Databases)

Untitled

 

Ikuti perkembangan dan berita terkini

Dapatkan informasi terkini terus ke emel anda

TRUSTWORTHY . SYNERGISTIC . CARING