Bahagian Akademik

SEKTOR KECEMERLANGAN KURIKULUM

PENOLONG PENGARAH KANAN

PUAN SUZANA BINTI AZIZ

suzana@gapps.kptm.edu.my

PENOLONG PENGARAH KANAN

PUAN ALWANI BINTI YUSOF

alwani@gapps.kptm.edu.my

KERANI 

PUAN NAWWAL BINTI NORDIN

nawwal@gapps.kptm.edu.my 

Fungsi dan tanggungjawab 

1. Menguruskan permohonan AKREDITASI SEMENTARA (MQA01) untuk program baharu sehingga mendapat perakuan akreditasi.

2. Mengendalikan permohonan pengendalian kursus pengajian baru/tambahan untuk program baharu.

3. Menguruskan permohonan AKREDITASI PENUH (MQA02) sehingga mendapat perakuan akreditasi penuh.

4. Bertanggungjawab memastikan tempoh sah laku kursus dalam kelulusan pengajian setiap program.

5. Menguruskan permohonan penilaian akreditasi penuh.

6. Bertanggungjawab membuat permohonan untuk mengubah butir-butir dalam kelulusan mengendalikan kursus pengajian institusi pendidikan tinggi swasta.

7. Mengemaskini direktori dokumen kursus yang diedarkan oleh fakulti dan membuat edaran dan makluman kepada ketua jabatan yang terlibat.

8. Memastikan setiap program yang dijalankan melalui proses penilaian oleh Panel Pemeriksa dan Penasihat Luar.

9. Mengendalikan urusan pengambilan silibus kepada pensyarah dan memastikan setiap salinan silibus di rekod & di cop.

10. Menguruskan salinan SILIBUS untuk tujuan Pengecualian Kredit pelajar.

11. Memastikan perlaksanaan soal selidik terhadap program baharu dan laporan disediakan oleh program manager.

12. Penyediaan laporan analisis MIE & SIE

Ikuti perkembangan dan berita terkini

Dapatkan informasi terkini terus ke emel anda

TRUSTWORTHY . SYNERGISTIC . CARING