Bahagian Khidmat Pengurusan

JABATAN SUMBER MANUSIA

PENOLONG PENGARAH KANAN

ENCIK KHUIRAUNI BIN AHMAD

khai@kptm.edu.my

PENOLONG PENGARAH

ENCIK MALEK RIDZUAN BIN NASIR

malek@gapps.kptm.edu.my 

KERANI TERTINGGI

PUAN NOR AZIZAH BINTI SARIMAN

nor_azizah@gapps.kptm.edu.my

KERANI KANAN

PUAN NORANI BT ZAKARIA

norani@gapps.kptm.edu.my

KERANI KANAN

PUAN ROZILA BT BAHARUDIN

rozila@gapps.kptm.edu.my

 Fungsi dan tanggungjawab Seksyen Sumber Manusia

1. Merancang dan mengurus semua aspek perjawatan

2. Mengurus semua aspek perkhidmatan dan perundangan berkaitan penilaian prestasi, tatatertib, cuti kemudahan dan perubatan

3. Merancang dan melaksanakan program/latihan untuk pembangunan staf

4. Bertanggungjawab dalam semua hal ehwal yang berkaitan dengan perolehan dan senggaraan

5. Menguruskan semua hal ehwal tatacara/prosedur pentadbiran dan logistik kolej

6. Merekod dan melupuskan harta benda kolej

7. Bertanggungjawab ke atas semua hal ehwal yang berkaitan dengan pentadbiran am seperti kenderaan dan lain-lain

8. Memastikan semua perrancangan pembangunan infrastruktur syarikat supaya selaras dengan kehendak MARA

9. Membantu pihak MARA merancang/menyediakan plan pembangunan infrastruktur syarikat

10. Menyediakan dan memberi laporan kepada pihak MARA dari semasa ke semasa tentang kemajuan sesuatu projek pembangunan syarikat

11. Meneliti, mengkaji dan member khidmat nasihat mengenai sesuatu permasalahan perundangan

12. Meneliti, menyediakan, mengurus memantau dan mengambil tindakan undang-undang terhadap manamana individu serta mempertahankan KPTM daripada sebarang tindakan undang-undang

13. Menggubal, menyemak, menyediakan, memberi khidmat nasihat dan memantau pelaksanaan apa-apa perjanjian, MOA/MOU dan suratcara

Ikuti perkembangan dan berita terkini

Dapatkan informasi terkini terus ke emel anda

TRUSTWORTHY . SYNERGISTIC . CARING