Bahagian Khidmat Pengurusan

SEKSYEN JAMINAN KUALITI

KETUA PENOLONG PENGARAH

Norliza Bt Muhammad Nor

norlizakb@gapps.kptm.edu.my

KERANI

NORAISAH BINTI ALPAKA 

noraisah@gapps.kptm.edu.my
FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB SEKSYEN JAMINAN KUALITI
 
1) Memastikan pegawai di setiap Bahagian/Jabatan/Seksyen/Sektor/Unit mewujudkan sistem pengurusan kualiti agar tanggungjawab dan akauntabiliti dalam proses kerja lebih jelas.
 
2) Menyelaras usaha penambahbaikan berterusan yang dijalankan di peringkat jabatan.
 
3) Memantau pelaksanaan sistem pengurusan berkualiti di seluruh organisasi.
 
4) Merancang latihan pengurusan berkualiti yang berterusan.
 
5) Memantau pengwujudan persekitaran kerja yang selamat, sihat dan berkualiti.

Ikuti perkembangan dan berita terkini

Dapatkan informasi terkini terus ke emel anda

TRUSTWORTHY . SYNERGISTIC . CARING